A HumánSwot Tanácsadó Kft. megoldásai

CITYTASK

2014-05-15

Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer

A CityTask egy olyan szoftveresen támogatott, webes felületen, online módon elérhető, erőforrás-gazdálkodást támogató, önkormányzati feladatokat és közszolgáltatásokat nyilvántartó-monitorozó, illetve ezek költségének tervezését segítő rendszer, mely támogatást nyújt önkormányzati intézmények, közszolgáltatók feladatellátásának tervezéséhez, alábbi tevékenységeihez, feladataihoz:

– optimális intézményszerkezetének kialakítása,
– költségvetés feladatfinanszírozási elvű, nullbázisú tervezése,
– hatékonyságelemzés,
– működés átvilágítása,
– fenntartói döntések hatás- és költségelemzése, működés modellezése,
– erőforrás struktúrájának tervezése,
– optimális összetételű és létszámú személyi állomány kialakítása,
– esélyegyenlőségi vizsgálata, elemzése, biztosítása.

A köznevelés üzemeltetői-működtetői feladataiban, továbbá a gyermek- és diákétkeztetés területén, valamint a szociális- gyermekvédelmi és közművelődési ágazatokban és intézményeikben képes az intézményfenntartó és az üzemeltető/működtető munkáját segítve ezen rendszerek működésének költséghatékony tervezésére.

A rendszer több nézőpontból vizsgálja meg az önkormányzat működését.

Alkalmas intézményi elemi és ágazati költségvetések készítésére. Egyedi adatgyűjtésekkel pillanatfelvételt készít a helyhatóság és annak szervei gazdálkodásáról. Kimutatja az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos aktuális és valós költségszintet, a helyzetfelmérés eredményeit összeveti a jogszabályi kötelezettség alapján kötelezendően finanszírozandó szolgáltatási szinttel, vagyis a tényleges finanszírozási szükséglettel, az igazolható költségekkel. Az átvilágítás eredményeként nyert elemi adatokat és jellemző helyi költségszinteket (pl. egy ellátottra jutó dologi és személyi költségek) benchmark elemzés keretében Magyarország hasonló önkormányzatainak és intézményeinek ugyanazon mutatóival is összeveti. Feltérképezi és összehasonlítja a központi adatbázisokból (KSH, MÁK) elérhető adatok alapján az önkormányzati közszolgáltatások és intézmények releváns pénzügyi jellemzőit, fajlagos mutatóit, a folyamatok tendenciáit.

A vizsgálatok során a rendszer összehasonlításokat végez, illetve könnyen átlátható táblázatok és grafikonok formájában kimutatásokat jelenít meg, melyek a szakértői szem számára rávilágítanak a feladatellátás esetlegesen nem megfelelő módjából és/vagy a hozzá rendelt, nem igazolható költségszintből eredő aktuális problémákra, a szükséges beavatkozásokra. Az összehasonlítás alapja lehet létező, vagy referenciaként definiált optimális működésű intézményszerkezet, illetve mutató kör.

A különböző intézményirányítási és fenntartói szempontok szabad súlyozásával mód van eredményességi, méltányossági és hatékonysági típusú költségvetés-variációk készítésére és összehasonlítására.

Társaságunk az alkalmazást a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának Regionális Kutatások Intézetével (MTA-KRTK) együttműködésben fejleszti.

http://www.citytask.hu


EDUCOST

2014-05-15

Feladatfinanszírozási erőforrás-tervező és közoktatás-irányítási információs rendszer

Feladatfinanszírozási szemléletű vezetői információs és gazdálkodás-tervező rendszer, mely az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban, a középiskolai oktatásban, a szakképzésben, a gyógypedagógiai oktatásban, a művészeti iskolai oktatásban, továbbá a gyermek- és diákétkeztetés területén képes az intézményfenntartó munkáját segítve ezen rendszerek működésének költséghatékony tervezésére.

Folyamatszabályozó eszköz, mely részletesen feltárja a közoktatásban a fenntartó számára beazonosítható valamennyi feladatot és a feladatokhoz az irányadó jogszabályok, valamint a beépített mérőszámok, normák és feladatmutatók alapján optimális költségkereteket rendel. Központi tervező, elemző és monitoring program, mellyel a fenntartó különböző döntési szintjei a szinteknek megfelelően paraméterezett jogosultságokkal tervezhetik, modellezhetik a köznevelési rendszer működését.

Támogató szoftver a fenntartói szerepkörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához, a közoktatási intézményrendszer folyamatos működtetéséhez, az intézményátvilágítások elvégzésére, az optimális köznevelési intézményszerkezet kialakításához és az így kialakított közoktatási intézménystruktúra központi (bér-)finanszírozásának, létszámgazdálkodásának folyamatos tervezésére.

A program közoktatási elméleti szakértők és gyakorló köznevelési vezetők, intézményfenntartók, költségvetési szakemberek, jogászok és informatikusok többéves munkája – melyet folyamatosan aktualizálnak és rendszeresen frissítve a változó jogszabályi környezethez igazítanak.

http://www.educost.hu