Tantárgyfelosztás

A Klebelsberg Intézményfenntartó Közpospreadsheet-98491__180nt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítójú „Projekt helyzetelemzést támogató informatikai rendszer fejlesztése” című projekt céljaként nevezte meg –  a korábban létrehozott „hfelmeres.klik.gov.hu” felületen elérhető rendszerhez kapcsolódóan – a 2015/2016-os tanévi feladat- és finanszírozás-tervezési (tantárgyfelosztási) adatszolgáltatás lebonyolítását.

A projekt keretében cégünk feladata volt a szakmai és a fejlesztői támogatás, melynek teljesítése során aktualizáltuk a tanévre esedékes feladatokat, intézménytörzset; valamint specifikáltuk a KLIK Központ által jóváhagyott fejlesztéseket. Ezen felül az oktatási feladatok kivitelezése is a feladataink közé tartozott. Ennek keretében a kézikönyv aktualizáláson esett át, továbbá kidolgozásra került az oktatáshoz szükséges tematika és cégünk bonyolította le a képzéseket is, mind a KLIK Központ munkatársai, mind a tankerületek képviselői részére.