TÁMOP monitoring tevékenység

monitoringJelentős tapasztalattal rendelkezünk a humán erőforrások fejlesztésére irányuló Európai Unió által társ finanszírozott projektek tervezésében megvalósításában.

A projektek megvalósítási szakaszában a projekt-előrehaladás szakmai szempontú és projekt szakmai szempontú nyomon követésének egyik fontos eszköze a monitoring látogatás. A monitoring tevékenység alapvető célja annak vizsgálata, hogy a megvalósítás megfelel-e a támogatási szerződésben lefektetetteknek.

Szakmai bázisunkra alapozva 2014. év folyamán több száz monitoring látogatás folytattunk le a Közreműködő Szervezet közvetlen vagy közvetett megbízása alapján foglalkoztatási, foglalkoztatás fejlesztési, valamint közoktatási, közoktatás fejlesztési projektek vonatkozásában.