A HumánSwot Tanácsadó Kft. tevékenységei

Felnőttképzési tevékenység

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001839/2018

Ügyfélszolgálat: 1055 Budapest, Balaton utca 27. II. emelet 2. H-P: 9.00-14.00

Programtervezés, projektkoordinálás és menedzsment

Cégünk jelentős tapasztalattal rendelkezik az Európai Unió által finanszírozott, kiemelt, országos hatókörű projektek, intézményi, közigazgatás-, illetve köznevelés-fejlesztési programok tervezésében, előkészítésében, megvalósításában és a végrehajtás szakértői támogatásában. Az Oktatási Hivatal, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbízásából is több nagy összegű, kiemelt program előkészítésében és tervezésében vettünk részt.

Szervezet-, Folyamat- és Működésfejlesztés

Évek óta foglalkozunk szervezet- és működésfejlesztési programok tervezésével, koordinálásával és megvalósításával – a köz- és magánszférában, illetve az önkormányzati szektorban egyaránt. (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti Államigazgatási Központ, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Oktatási Hivatal, számos önkormányzat) A korszerű folyamattervező- és optimalizáló eszközök és módszertanok (BPR, Lean, Lean Office, Lean Six Sigma, Lean Government) közigazgatási területen való alkalmazásával is több referenciát és jelentős gyakorlatot szereztünk. A szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálatával, optimalizálásával foglalkoztunk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Államigazgatási Központ, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve az Oktatási Hivatal és több tíz önkormányzat megbízásából.

Egyedi informatikai fejlesztések, oktatásinformatikai megoldások tervezése és kivitelezése, tanácsadás

• Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas szoftveres alkalmazásokat kínálunk települési partnereink és intézményi megbízóink számára.

• Vezetői információs rendszerek egyedi fejlesztése és forgalmazása, adattár alapú alkalmazások kivitelezése

• Projektirányítási rendszerek fejlesztése

• Oktatásinformatikai fejlesztések

Projektirányítási és projektnyilvántartási rendszerek fejlesztése

Projekt nyilvántartási rendszerek kialakítására, bevezetésére és a folyamatos alkalmazásukhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása.

Köznevelési szakértői tanácsadás

Köznevelési szakmai tanácsadás nyújtása az új köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, illetve a közoktatási intézmények megváltozott működési környezetében. Köznevelés-fejlesztési tervek elkészítésében, stratégiák, oktatási programok megvalósításában való közreműködés.

A közszféra és az önkormányzatok részére nyújtott szakmai szolgáltatások

Közigazgatási szervek, intézmények és hivatalok hatékonysági átvilágítása, közfeladat-szervezési tanácsadás, költségvetés-optimalizálás

Társaságunk kiterjedt önkormányzati ügyfélkörrel és központi közigazgatási partnerrel rendelkezik, amelynek saját fejlesztésű szoftverrel támogatott tanácsadás keretében komplex működés-átvilágítási feladatokat végez a gazdálkodási hatékonyság javítása, a kiadások csökkentése és a bevételek növelése érdekében. Társaságunk a megváltozott feladat-ellátási és finanszírozási rendben is százmilliós nagyságrendű megtakarítási- és forrás-átcsoportosítási lehetőséget mutatott ki több helyhatóságnál.

• Közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos tanácsadás

• Helyi és ágazati versenyképességet, illetve a közszolgáltatások színvonalának javítását szolgáló programok és fejlesztések

• Közszféra feladat- és pénzellátási modelljeinek kidolgozása ás alkalmazása

• Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata

• A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása.

• Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel – kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.

• Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése.

• Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.

• A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása

• Költségvetés tervezés és végrehajtás folyamatainak szabályozása

• Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása

Minőségbiztosítás

• Termék- és projektfolyamat-minőségbiztosítás

• Informatikai termékek és fejlesztésük minőségbiztosítása

• Hibakezelési eljárások tipizálása, új validáló szolgáltatások szakmai szempontjainak kidolgozása, közreműködés az adatellenőrzési szabályok módosításában, bővítésében

• Nyilvántartások adattisztítási folyamatainak támogatása eljárások kidolgozásával

• Portálok technikai jellegű fejlesztési irányainak kialakításában részvétel

• Integrált információs rendszerek minőségfejlesztési és minőségbiztosítási politikájának kidolgozásában, szakmai javaslatok kialakításában való részvétel

Spin-off, startup cégek alapításához, működési környezete kialakításához kapcsolódó szakértői szolgáltatások

• Technológia-transzfer gazdasági társaság megalapításában való közreműködés

• K+F+I tevékenységek segítése tanácsadással, mentorálással, inkubálással