A HumánSwot Tanácsadó Kft. projektjei

Projekt neveCég megnevezéseProjekt idejeElvégzett feladatok
KKÖPKlebelsberg Intézményfenntartó Központ2015-2016. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program pályázatkezelő szoftver továbbfejlesztése.
Tanügyi modul fejlesztése T-Systems Magyarország Zrt. 2015. Tanácsadási szolgáltatások nyújtása, rendszerterv előállítása, tanügyi igazgatásszervezési feladatok ellátása, use-case-ek készítése, rendszertervbe tanügyi szakmai részek készítése, interjúkon való részvétel, részvétel az elkészült rendszer tesztelésében.
TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-003 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2015.PROMOR szoftverhez hozzáférés biztosítása, hosting, karbantartási és oktatási feladatok ellátása
TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-003Türr István Képző és Kutató Intézet 2015. Projektkövető alkalmazás és vezetői információs rendszer megoldás kialakítása
A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási szempontú elemzési feladatainak ellátása a TÁMOP / TIOP programok vonatkozásaHBH Stratégia és Fejlesztés Kft.2015.A projekt végrehajtásában való közreműködés, egy minimum 200 oldalas összefoglaló tanulmány kidolgozásával a TIOP 3 „A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése” prioritásra vonatkozóan.
Tantárgyfelosztás támogatásaKlebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015.A korábban létrehozott „hfelmeres.klik.gov.hu” felületen elérhető rendszerhez kapcsolódóan a 2015/2016-os tanévi feladat- és finanszírozás-tervezési (tantárgyfelosztási) adatszolgáltatás lebonyolítása.
Beiskolázás támogatásaKlebelsberg Intézményfenntartó Központ2015.A „hfelmeres.klik.gov.hu” felületen elérhető rendszerhez kapcsolódóan a 2015/2016-os tanévre vonatkozó beiskolázás folyamatának szakmai és informatikai támogatása.
TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001
„Eötvös József Program – Pedagógiai – szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló”
Türr István Képző és Kutató Intézet 2015.Kutatási tanulmány készítése – az együttműködő intézmények felmérése, helyzetelemzés készítése.
KKÖP informatikai rendszerének fejlesztéseKlebelsberg Intézményfenntartó Központ2014-2015.A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program elektronikus felületének módosítása.
TÁMOP 3.1.4.B-13/1Klebelsberg Intézményfenntartó Központ2014.A 2014-2015-ös tanév tantárgyfelosztás tanügyi tervezési és finanszírozási szempontból meghatározói adatainak kimutatása; az adatok hiányosságaiból, hibáiból származó kockázati irányok felsorolása; segítő céloutputok kialakítása; egyeztetési-ellenőrzési folyamatok IT támogatása.
ÁROP-1.A.5-2013Ács Város Önkormányzata2014.Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára
ÁROP-3.A.2-2013Isaszeg Város Önkormányzata, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata2014.Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára
ÁROP-1.A.5-2013Rávezető Projekt Kft. (Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata), NexCon Technológiai Kft. (Komárom Város Önkormányzata) nevesített alvállalkozói2014.Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára
ÁROP-1.A.5-2013Siófok Város Önkormányzata, Balatonfüred Város Önkormányzata2014.Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer szállítása a Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára pályázat keretében
TÁMOP-2.1.6Türr István Képző és Kutató Intézet2014.Szakmai minőségbiztosítási tanácsadási szolgáltatás a téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési feladatok ellátása során.
TÁMOP-3.1.4.BKlebelsberg Intézményfenntartó Központ2014.Projekt helyzetelemzést támogató informatikai rendszer fejlesztése (alaprendszer + 15 modul)
TÁMOP-2.1.6Türr István Képző és Kutató Intézet2014.Pénzügyi minőségbiztosítási tanácsadási szolgáltatás a téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési feladatok ellátása során.
Monitoring tevékenység ellátásaTürr István Képző és Kutató Intézet2014.Monitoring tevékenység ellátása foglalkoztatás, foglalkoztatás-fejlesztés szakterületen tárgyú projekt megvalósítására.
Tervezett időközi és rendkívüli időközi monitoring látogatások lefolytatásaOktatáskutató és Fejlesztő Intézet2014.284 db tervezett időközi és rendkívüli időközi monitoring látogatás lefolytatása.
TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001Oktatási Hivatal2013-2014.A közoktatási intézmények adminisztrációs (tanügyigazgatási, gazdálkodási, nyilvántartási, belső irányítási) rendszereinek fejlesztéséhez kapcsolódóan, az intézmények minőségorientált, azaz költséghatékony, eredményes és méltányos működését támogató új köznevelési intézményi dokumentumok elkészítéséhez szükséges szakmai dokumentumtípusok elkészítése.
ÁROP-1.1.22-2012Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont2013-2014.Integrált közszolgáltatási információs rendszer modelljavaslat kidolgozása helyi közszolgáltatások finanszírozásához, közszolgáltatásonkénti pénzellátási modelljének kidolgozásához, valamint integrált közszolgáltatási információs rendszer modellezéséhez.
TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001Oktatási Hivatal2013-2014.Az intézményvezetői pályáztatás eljárásának és a legalkalmasabb pályázók kiválasztásának szakmai támogatottsága.
TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001Oktatási Hivatal2013-2014.A köznevelési irányítási rendszerének, működési hatékonyságának javításához kapcsolódóan folyamatszemléletű szabályozási rendszer kialakítása.
KKÖP informatikai rendszerének kifejlesztéseKlebelsberg Intézményfenntartó Központ2013.A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program informatikai rendszerének kifejlesztése
ÁROP-1.2.7 „Kormányhivatalok szervezetfejlesztése” ÁROP-1.2.9 „Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása” Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (korábban: Nemzeti Államigazgatási Központ)2013.A megvalósítás során végzett tevékenységek és elkészült projekttermékek minőségének és megfelelőségének vizsgálata, a kapcsolódó kockázatok felismerése, javaslattétel a megelőzésükre, csökkentésükre. A projektre előírt vállalások teljesülésének nyomon követése kommunikációs, esélyegyenlőségi, társadalmi,- és környezeti fenntarthatósági feladatok tekintetében.
ÁROP-1.2.18 „Szervezetfejlesztési Program”Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium2013.A KIH által felállított 15 fős központi tanácsadói csapat felkészítése és az ehhez kapcsolódó szakértői támogatási feladatok, különös tekintettel a KIH tanácsadók felkészülésének támogatására elkészült tudásmegosztási dokumentumok összeállítására, véglegesítésére.
ÁROP – 1.1.15 „Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása”
1.terület
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal2013.A projekt keretein belül négy fő területen az alábbi feladatok elvégzése: 1. Hatás vizsgálat: A versenyképességi szerződések elterjedésétől várható hatások feltárása és szakmai tanácsadó szolgáltatás az ÁROP-1.1.15 sz. projekt részére.
ÁROP – 1.1.15 „Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása”
2.terület
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal2013.2. Mikroinnovációs javaslatok kampánya: Versenyképességi innovációs javaslatok benyújtásának ösztönzését szolgáló kampány megvalósítása, kampányterv kidolgozása; a kampány eszközök és roadshow megtervezésére és kivitelezése.
ÁROP – 1.1.15 „Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása”
3.terület
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal2013.3. Közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítása: A feladat teljesítése a közszolgáltatások átvilágításának megvalósításához járult hozzá, a versenyképesség szempontjából releváns közszolgáltatás versenyképességi szempontú átvilágításával a szociális ellátás és közösségszervezés valamint a személy- és tehergépjárművek parkolásával kapcsolatos szabályozás területén.
ÁROP – 1.1.15 „Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása”
4.terület
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal2013.4. Összegző tanulmány: A projekt-megvalósítással kapcsolatos ismeretek és megállapítások összegzése; a közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítását célzó jövőbeli tevékenységek és projektek szempontjából is hasznosítható ajánlások megfogalmazása, szakértői tanácsadói, elemzői feladatok ellátása.
ÁROP-1.2.18-2012-0001 Szervezetfejlesztési ProgramKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium2013.A közigazgatási működési hatékonyság növelését támogató kezdeményezések célzott alkalmazása; beavatkozási területeinek és a kapcsolódó módszertani eszközeinek meghatározása a minőségmenedzsment, a folyamatok fejlesztése, a tudásmegosztás, és a változáskezelés területén
TÁMOP-3.1.1.Oktatási Hivatal, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft.2012-2013.A KIR Személyi Törzs és Intézményi Törzs, illetve az oktatas.hu portál fejlesztésének minőségbiztosítása, tesztelése. Részvétel a KIR minőségfejlesztési és minőségbiztosítási politikájának kidolgozásában. A KIR személyi, intézménytörzsi nyilvántartását érintő tanácsadás, javaslat kidolgozás; A KIR egyes alrendszereinek kapcsolódó felületek informatikai fejlesztéseinek támogatása szakmai javaslatok kialakításával.
Önkormányzati megbízókBudapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata,
Siófok Város Önkormányzata,
Abádszalók Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012-2013.Önkormányzatok köznevelési-, közművelődési-, szociális-, gyermekvédelmi intézményei hatékonyság- és erőforrás vizsgálata, működési modellezése, valamint a vagyongazdálkodás hatékonyságának vizsgálata
TÁMOP-3.1.10.Oktatási Hivatal2013.Megyei köznevelés-fejlesztési tervek elkészítésének szakmai támogatása és koordinációja, minőségbiztosítása
Központi Kormányzati Irattár kialakításának előkészítése, II. fázisPrivDat Dokumentumkezelő és Archiváló Kft.2013.A leendő Központi Kormányzati Irattár tárolási, archiválási, digitalizálási, stb. szolgáltatásainak igényfelmérése, tervezése. A tárolt minisztériumi iratanyagok mennyiségi és egyéb fizikai tulajdonságainak felmérése
ÁROP-1.2.18-2012-0001 Szervezetfejlesztési ProgramKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium2012.Közigazgatási szakmai és támogató folyamatok felmérése, elemzése, optimalizálása korszerű folyamatfejlesztési eszköz- és módszertannal (BPR, Lean Govenrment, Lean Office, SixSigma)
ÁROP 2011/1.2.7. „Kormányhivatalok szervezetfejlesztése” és az ÁROP 2011/1.2.9. „Ügyfélszolgálati élethelyzetek eljárások kidolgozása”Nemzeti Államigazgatási Központ, majd Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal2012-2013.Projekttermék- és projektfolyamat minőségbiztosítás
Starbuck’s és KFC kávézó és étteremlánc hálózatfejlesztési tevékenységeAmRest Kft. és Swot Kft.2011-től folyamatosanÚj éttermi egységek és kávézók, drive-ok helyszíneinek felkutatása és realizálása az amerikai-lengyel franchise-jogtulajdonos számára, exkluzív szerződés alapján
TÁMOP-3.1.10-11/1 „Helyi oktatásirányítás fejlesztése”Oktatási Hivatal, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft.2012-2014.„A köznevelési intézményrendszer átalakítását megalapozó helyzetfelmérés és elemzés szakmai részleteinek kialakítása” című kutatás-fejlesztési projektben való részvétel. A projektet megalapozó több K+F tanulmány elkészítése.
Szakértői részvétel a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szervezeti integrációját követően kialakult irattárazási és dokumentumkezelési megoldásainak kidolgozásában.Nemzeti Munkaügyi Hivatal2012.Szakértői részvétel a szervezeti integrációt követően kialakult irattárazási problémák felmérésében; tanúsított iratkezelő rendszerek áttekintése, javaslattétel a bemutatandó rendszerekre; az NMH új irattári tervének véleményezése; az irattárózási és iratraktározási szerződések felülvizsgálata; szakértői javaslat készítése a hivatal számára javasolt irattározási megoldásra
Központi Kormányzati Irattár kialakításának előkészítéseKözigazgatási és Elektronikus Szolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH)2011.„Központi Kormányzati Irattár megvalósíthatósági tanulmány”
TÁMOP-3.1.1. „21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció” Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft.2011.Közoktatási költségvetés tervező rendszer készítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és rendszerterv kidolgozása. Az alkalmazás üzleti logikájának elkészítése.
TIOP-3.1.1.-09/1-2009-0018Kaposvár TISZK Nonprofit Kft.2011-2012.Projekttevékenység hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata. Projekt irányítási rendszer fejlesztése. Az eszközkataszter és kapcsolódó adatbázisai elkészítése.
TIOP-1. 2. 1/08/1 és a TIOP-1. 2. 1/08/2 „AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása keretében támogatott Tatabánya – a Vértes Agórája című projektHódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata2011-2012.Projektmenedzsment-szoftver fejlesztése, betanítása, help-deskje.
TIOP-1.2.1/08/1 „AGÓRA Terminál – a 21. század új fénye Szolnokon”Szolnoki Városfejlesztő Zrt.2010-2013.Projektmenedzsment szoftver fejlesztése, beüzemelése, a szoftverhasználat betanítása, az üzembe helyezést követő felhasználói támogatás nyújtása
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0016Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás2009-2010.Forrásszerzési rendszer kialakítása, bevezetése és a folyamatos alkalmazásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások, valamint projekt-nyilvántartási rendszer kialakítása, bevezetése és a folyamatos alkalmazásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások. Modularizációs szakmai tanácsadás.
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006Pannon TISZK Veszprém Nonprofit Kft2009-2010.Forrásszerzési rendszer kialakítása, bevezetése és a folyamatos alkalmazásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások, valamint projekt-nyilvántartási rendszer kialakítása, bevezetése és a folyamatos alkalmazásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások. Modularizációs szakmai tanácsadás.
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008Fejér-megyei Szakképzés-szervezési Társulás2009-2010.Forrásszerzési rendszer kialakítása, bevezetése és a folyamatos alkalmazásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások, valamint projekt-nyilvántartási rendszer kialakítása, bevezetése és a folyamatos alkalmazásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások. Modularizációs szakmai tanácsadás.
TÁMOP 4.1.3-AVIREducatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.2009.AVIR – Adattár alapú vezetői információs rendszer megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésében való közreműködés.
TÁMOP, TIOPDunaújvárosi Főiskola2009.

Felsőoktatási projektcég és spin-off vállalkozás működési környezetének tervezése és megteremtése, szabályozásmenedzsmentje, stratégiaalkotása.
ÁROP-1.A.2/B Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztéseSopron MJV Önkormányzata, Veszprém MJV Önkormányzata, Kaposvár MJV Önkormányzata, Kecskemét MJV Önkormányzata, Tatabánya MJV Önkormányzata, Derecske Város Önkormányzata, Kenderes Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Város Önkormányzata, Tótvázsony Város Önkormányzata, Újkígyós Város Önkormányzata, Pusztamonostor Önkormányzata2009-2010.Szabályozási folyamatok átalakítására vonatkozó elemzés és rendeletalkotási audit; Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; Közbeszerzési auditálás; Költségvetés tervezés és végrehajtás folyamatainak szabályozása; Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás; Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása; Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; Koncepcionális terv készítése, stratégiai célok meghatározása.