Projekt helyzetelemzést támogató informatikai rendszer fejlesztése

Az Új Széchenyi Terv keretében klik-logomegvalósuló Köznevelés az iskolában projekt célja, hogy a szervezetben rejlő lehetőségeket kiaknázva, valamint a KLIK megalakulása óta eltelt időszak szervezeti és szakmai tapasztalatait összegezve, tartalmi, módszertani és szerkezeti felépítéssel kapcsolatos fejlesztésekkel javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen.

A projekt célja olyan szoftver létrehozása volt, amely az abba felvitt és adatbázisokban kezelt adatokon keresztül alkalmas a nyilvántartáson kívül döntéstámogatásra, elemzésre, kimutatások készítésére egyúttal képes átfogó képet nyújt az állami fenntartású intézmények, tankerületek működéséről, helyzetéről.

A HumánSwot Tanácsadó Kft. feladata a Projekt helyzetelemzést támogató informatikai rendszer fejlesztése volt a projekt során. Ennek keretében az alaprendszer és a hozzá kapcsolódó 15 modul kifejlesztése, a rendszer használatával ügyfélszolgálat biztosítása, valamint rendszerkarbantartás és támogatás.