Projekt helyzetelemzést támogató informatikai rendszer fejlesztése

Az Új Széchenyi Terv keretében klik-logomegvalósuló Köznevelés az iskolában projekt célja, hogy a szervezetben rejlő lehetőségeket kiaknázva, valamint a KLIK megalakulása óta eltelt időszak szervezeti és szakmai tapasztalatait összegezve, tartalmi, módszertani és szerkezeti felépítéssel kapcsolatos fejlesztésekkel javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen.

A projekt célja olyan szoftver létrehozása volt, amely az abba felvitt és adatbázisokban kezelt adatokon keresztül alkalmas a nyilvántartáson kívül döntéstámogatásra, elemzésre, kimutatások készítésére egyúttal képes átfogó képet nyújt az állami fenntartású intézmények, tankerületek működéséről, helyzetéről.

A HumánSwot Tanácsadó Kft. feladata a Projekt helyzetelemzést támogató informatikai rendszer fejlesztése volt a projekt során. Ennek keretében az alaprendszer és a hozzá kapcsolódó 15 modul kifejlesztése, a rendszer használatával ügyfélszolgálat biztosítása, valamint rendszerkarbantartás és támogatás.

Szervezetfejlesztés az önkormányzatoknál

SzervezetfejlesztésCégünk szakemberei komplex szervezetfejlesztési feladatokat láttak el több mint tizenöt önkormányzat esetében mind a Közép-magyarországi, mind a konvergencia régiókban az ÁROP-1.A.5 és az ÁROP-3.A.2 projektek keretein belül. A projekt során szoros együttműködés, team munka alakult ki a városok vezetőivel, szakembereivel, összhangba hozva az adott önkormányzat célkitűzéseit a projekt céljaival.

A megvalósítás során összhangban a program azon céljával, hogy megalapozza az önkormányzatok helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseit, valamint javítsa a helyi közszolgáltatások és a belső működés minőségének javítását, a HumánSwot Tanácsadó Kft. tevékenysége igen szerteágazó volt.

A projekt során felülvizsgálatra került az egyes önkormányzatoknál:

  • a korábbi szervezetfejlesztésben vállalt intézkedések megvalósulása,
  • a támogató infrastruktúra és az önkormányzat szerződéses kapcsolatai,
  • fejlesztési műhelymunkák formájában három, az önkormányzat által kiválasztott szakmai folyamat,
  • munkavállalók megkérdezése alapján a humánerőforrás kapacitásgazdálkodás is.

Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása érdekében szakértőink felmérték az önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, illetve az önkormányzat működési hatékonyságát, mely alapján kidolgozásra kerültek a hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opciói és stratégiája, valamint meghatározásra került a feladatellátási- és finanszírozási modell. A modellel összhangban, felmérve az önkormányzatok igényeit cégünk meghatározta és bevezette az intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszert is.

Több önkormányzatnál a projekt kezdetén és lezárása előtt is átfogó elégedettség mérést végeztünk és végzünk reprezentatív mintán a lakosság körében, illetve év végéig folyamatosan zajlik a projekt keretében meghatározott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon követése is.

TÁMOP monitoring tevékenység

monitoringJelentős tapasztalattal rendelkezünk a humán erőforrások fejlesztésére irányuló Európai Unió által társ finanszírozott projektek tervezésében megvalósításában.

A projektek megvalósítási szakaszában a projekt-előrehaladás szakmai szempontú és projekt szakmai szempontú nyomon követésének egyik fontos eszköze a monitoring látogatás. A monitoring tevékenység alapvető célja annak vizsgálata, hogy a megvalósítás megfelel-e a támogatási szerződésben lefektetetteknek.

Szakmai bázisunkra alapozva 2014. év folyamán több száz monitoring látogatás folytattunk le a Közreműködő Szervezet közvetlen vagy közvetett megbízása alapján foglalkoztatási, foglalkoztatás fejlesztési, valamint közoktatási, közoktatás fejlesztési projektek vonatkozásában.

Téli közfoglalkoztatás 2013/2014

teli_kepzesA 1704/2013. (X.8.) Kormány határozat alapján a nemzetgazdasági miniszter a Türr István Képző és Kutató Intézetet jelölte ki a téli közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó alapkompetencia-fejlesztő képzések lebonyolítására. 

A 2013. december 2-től 2014. április végéig tartó alapkompetencia-fejlesztés összesen mintegy 50000 fő bevonásával valósul meg. 

A téli közfoglalkoztatási  keretében megvalósítandó alapkompetencia-fejlesztő képzések mentén társaságunk feladata az egész főváros képzésszervezése volt, közel 2600 fő közfoglalkoztatott képzésének megszervezését láttuk el a tantermek és tanárok felkutatásától a képzés szakmai dokumentációján át a pénzügyi nyomonkövetésig.

Az alábbi linken a projekt honlapját, illetve az összefoglaló dokumentumait találják.