Helyzetfelmérés és kutatási tanulmány készítése

business-idea-660097__180Az „Eötvös József Program – Pedagógiai – szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló” című projekt célja egy olyan méltányos, befogadó oktatási rendszer megteremtésére irányuló komplex programcsomag összeállítása, amelynek elemei ágazati együttműködéseken alapulnak, összehangoltan és átfogóan működnek, így egymást kiegészítve és egymás eredményeire építve mozdítják elő a társadalmi befogadást.

A kiemelt projekt a közoktatási rendszer hátránykompenzációs hatásainak növelését elősegítő, a hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódását csökkenteni képes támogató szolgáltatások biztosításával, továbbá kutatás-fejlesztési és tudásmegosztó tevékenységek végzésével támogatja az Európai Unió 2020-as stratégiai célkitűzéseinek elérését, különös tekintettel a lemorzsolódás csökkentésére és a foglalkoztatási adatok növelésére vonatkozó célok elérésének vonatkozásában.

A projektbe közvetlenül bevonásra került közel 140 köznevelési intézmény, amelyek olyan területeken működnek, ahol nagy arányban vannak jelen a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok, illetve ahol a tanulók az országos kompetenciaméréseken alacsony teljesítményt mutatnak.

E kiemelt projekt keretében cégünk végezte az együttműködő intézmények felmérését, és készítette el helyzetelemezésüket, amelyből kutatási tanulmány született. A beavatkozások konkrét elemzések és adatok alapján valósulnak majd meg, ezzel lehetővé teszik a célzott fejlesztéseket.