További alapító tagokkal bővült a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Újabb 46 szervezet csatlakozott alapítóként az innovációs és technológiai miniszter kezdeményezésére létrejött Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz (MI Koalíció). A jelenleg 124 tagot számláló MI Koalíció célja, hogy Magyarország a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztések és alkalmazások terén az európai élvonalba kerüljön, és a nemzetközi MI közösség fontos tagjává váljon.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kezdeményezésére a Digitális Jólét Program (DJP) keretében idén októberben alakult meg az MI Koalíció. Mostanáig összesen 124 nagyvállalat, hazai KKV és startup vállalkozás, egyetemi és tudományos kutatóműhely, szakmai és közigazgatási szervezet csatlakozott alapítóként az MI Koalícióhoz. Az MI Koalíció továbbra is nyitott, így bárki benyújthatja csatlakozási kérelmét.

A mesterséges intelligencia korunk egyik legnagyobb hatású technológiai újdonsága, amely a vállalati folyamatok hatékonyságának radikális javítása mellett olyan területeken is áttörést hozhat, mint az egészségmegőrzés vagy az önvezető autók. Ma még felmérhetetlen hatásai miatt sokan az elektromosság vagy az internet megjelenéséhez hasonlítják az MI jelentőségét.

Ezt felismerve kezdeményezte az innovációs és technológiai miniszter a MI Koalíció létrehozását annak érdekében, hogy a globális vállalkozásoktól a hazai startupokig, a szakmai szervezetektől az egyetemi műhelyekig, a kutatói szférától a közigazgatásig a lehető legszélesebb körű együttműködés jöhessen létre. A koalíció céljai között a magyar vállalkozások és a nemzetgazdaság versenyképességének növelése éppen olyan fontos elemként szerepel, mint a szabályozási és etikai kérdések megvitatása.

A Digitális Jólét Program (DJP) által működtetett MI Koalíció állandó szakmai és együttműködési fórumot biztosít az MI-fejlesztők, a felhasználói oldalt képviselő piaci és állami szereplők, az akadémiai és szakmai szervezetek között. Kiemelt törekvése Magyarország MI stratégiájának kidolgozása, amelynek segítségével kedvező gazdasági és szabályozási környezet teremthető az MI alapú technológiafejlesztéshez és annak eredményes alkalmazásához. Meghatározó cél továbbá, hogy az MI alapú fejlesztések széleskörű elterjedésének és használatának köszönhetően jelentősen erősödjön a hazai vállalkozások versenyképessége, a magyar startupok és KKV-k egyre növekvő arányban vegyenek részt MI fejlesztésekben, akár nagyvállalati, egyetemi vagy nemzetközi partnerségekben.

Az MI Koalíció november végén tartja első plenáris ülését, amelyen a tagok megválasztják az elnökséget és megalakítják a munkacsoportokat. Az alapító tagok listája és további információk az MI Koalícióról itt érhetőek el.

A HumánSwot Kft. fejlesztette a Klebelsberg Ösztöndíj Program pályázatkezelő szoftverét

Az idei tanévben is meghirdetésre kerül a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által, melynek fő célja a pedagógus utánpótlás biztosítása, illetve a tanári pályát választó hallgatók motiválása a diplomaszerzést követően, a hivatásuknak megfelelő munkakörben történő elhelyezkedésre.

A kormány több mint 680 millió forinttal támogatja a programot, az ösztöndíj mértéke pedig már az első félévben 125.000 Ft – tól 375.000 Ft-ig (félév/fő) terjedhet sikeres pályázás esetén. A programban részt vevő hallgató vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, fő állású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

A program 2013-ban indult és évről évre növekszik a sikeres pályázók száma, ahogy a programra fordított támogatás összege is. A pályázat beadásához elektronikus felület áll rendelkezésre: http://osztondij.klik.gov.hu.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program pályázatkezelő szoftvere cégünk közreműködésével valósult meg.

Forrás: kormany.hu

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

YEN13-1003 brochure_7_Sorftware development_NL_vs4.inddCégünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére továbbfejlesztette a  Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program pályázatkezelő szoftverét. A projekt célja volt, a korábban létrehozott informatikai rendszerhez kapcsolódóan a rendszer továbbfejlesztése és konzultációra, adategyeztetésre rendelkezésre állás.

Az informatikai rendszerhez kapcsolódóan cégünk az alábbi feladatokat látta el:

 • Szakpárok feltöltésének lehetősége.
 • Hiányszakoknál megadható tantárgyak bővíthetősége (új menüpont, lista karbantarthatósága).
 • Ösztöndíj adatrögzítések vezérlőpultja (felület nyitása-zárása, regisztráció nyitása-zárása).
 • Újra pályázó hallgatók adatlapjának kezelése.
 • Lezárt pályázatok kinyitása (csak pályázati szakaszban).
 • Email cím megváltoztatásának lehetősége.

Tanügyi modul fejlesztése

learn
Cégünk a T-Systems Magyarország Zrt. részére tanügyi modul fejlesztését megvalósító projekt keretében nyújtott tanácsadói szolgáltatásokat. A HumánSwot Tanácsadó Kft. az érintett ügyfélkör kimagasló ismerete miatt, költséghatékonyan tudott részt venni a projektben, melynek során az alábbi feladatokat látta el:

 • rendszerterv előállítása,
 • tanügyi igazgatásszervezési feladatok ellátása,
 • use-case-ek készítése, rendszertervbe tanügyi szakmai részek készítése,
 • interjúkon való részvétel, részvétel az elkészült rendszer tesztelésében.

Projektkövető alkalmazás és vezetői információs rendszer megoldás kialakítása

system-927152_960_720
A HumánSwot Tanácsadó Kft. a Türr István Képző és Kutató Intézet részére történő
TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-003 azonosítójú Projektkövető alkalmazás és vezetői információs rendszer megoldás kialakításában vett részt. A projekt célja volt egy komplex informatikai rendszer kifejlesztése, továbbá annak telepítése, hostingja, valamint a kapcsolatos oktatási feladatok ellátása.

A projekt során cégünk az alábbi feladatokat látta el:

 • A rendszerre vonatkozó igények felmérése, követelményelemzés és specifikáció készítése.
 • A rendszer tervezése, fejlesztése és tesztelése.
 • Felhasználói és adminisztrátori kézikönyvek elkészítése
 • Oktatás biztosítása a rendszer felhasználói számára (2×1 nap).
 • Rendszer telepítése a felhasználóknak.
 • A rendszer hostingja, illetve a jogos felhasználók támogatása.

A 2007-2013-as TÁMOP / TIOP programok ex post értékelése

quality-787663_960_720Cégünk a HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. részére „A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási szempontú elemzési feladatainak ellátása a TÁMOP / TIOP programok vonatkozása” elnevezésű projekt végrehajtásában működött közre, egy összefoglaló tanulmány kidolgozásával a TIOP 3 „A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése” prioritásra vonatkozóan.

A feladat célja volt, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban forrás-abszorpciós szempontból optimalizálható legyen a pályázati felhívások keretében megvalósuló forráslehívás, a várható pályázók fejlesztési céljai, finanszírozási lehetőségei, a szabályozási keretek figyelembe vételével. További célja volt az elemzésnek, hogy a 2014-2020-as időszakban megjelenő felhívások a 2007-2013-as programozási időszak részletes elemzését alapul véve olyan tartalommal és feltételrendszerrel jelenjenek meg, amely biztosítja mind a program céljainak teljesülését mind pedig eredményes pályázatok benyújtását és az azokban foglalt célkitűzések megvalósulását.

E feladatellátás során, az alábbi részfeladatokat teljesítettük:

 • Az ajánlatban foglalt módszertani eszköztár alkalmazása, az előírt mennyiségi paraméterek biztosításával;
 • adatelemzések lebonyolítása;
 • interjúkon és workshopokon való részvétel;
 • több, mint 200 oldalas elemző tanulmány rész előállítása;
 • az elemző tanulmány keretében javaslattevő, összegző fejezet elkészítése az előírt szerkezetben, alapanyagként szolgálva a teljes munka vezetői összefoglaló fejezetéhez.

Tantárgyfelosztás

A Klebelsberg Intézményfenntartó Közpospreadsheet-98491__180nt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítójú „Projekt helyzetelemzést támogató informatikai rendszer fejlesztése” című projekt céljaként nevezte meg –  a korábban létrehozott „hfelmeres.klik.gov.hu” felületen elérhető rendszerhez kapcsolódóan – a 2015/2016-os tanévi feladat- és finanszírozás-tervezési (tantárgyfelosztási) adatszolgáltatás lebonyolítását.

A projekt keretében cégünk feladata volt a szakmai és a fejlesztői támogatás, melynek teljesítése során aktualizáltuk a tanévre esedékes feladatokat, intézménytörzset; valamint specifikáltuk a KLIK Központ által jóváhagyott fejlesztéseket. Ezen felül az oktatási feladatok kivitelezése is a feladataink közé tartozott. Ennek keretében a kézikönyv aktualizáláson esett át, továbbá kidolgozásra került az oktatáshoz szükséges tematika és cégünk bonyolította le a képzéseket is, mind a KLIK Központ munkatársai, mind a tankerületek képviselői részére.

Beiskolázás támogatása

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ school-649389_640TÁMOP-3.1.4.B-13/1 kódszámú, “Köznevelés az iskolában” című kiemelt projektje megvalósításával biztosítani kívánja, hogy valamennyi gyermek, tanuló számára az állami köznevelés ugyanazt a lehetőséget nyújtsa a tanulási úton, függetlenül attól, hogy az intézmény milyen településen és térségben helyezkedik el.

A HumánSwot Tanácsadó Kft. felelőssége a „Projekt helyzetelemzést támogató informatikai rendszer fejlesztése” elnevezésű beszerzési projekt során kialakított „hfelmeres.klik.gov.hu” felületen elérhető rendszerhez kapcsolódóan a 2015/2016-os tanévre vonatkozó beiskolázás folyamatának szakmai és informatikai támogatása volt.

Ennek keretében cégünk frissítette az intézményszerkezet adatait, és támogatta az általános iskolai beíratáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatást és fenntartói ellenőrzést. Ehhez szakmai támogatást is nyújtottunk, emellett az oktatási anyagok elkészítését és oktatások lebonyolítását, valamint statisztikák készítését is vállaltuk. Informatikai tevékenységünk részét alkotta még az adatrögzítés támogatása, üzemeltetés és rendszerfelügyelet, valamint a lekérdezések aktualizálása és az ehhez szükséges frissítések elvégzése.

Helyzetfelmérés és kutatási tanulmány készítése

business-idea-660097__180Az „Eötvös József Program – Pedagógiai – szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló” című projekt célja egy olyan méltányos, befogadó oktatási rendszer megteremtésére irányuló komplex programcsomag összeállítása, amelynek elemei ágazati együttműködéseken alapulnak, összehangoltan és átfogóan működnek, így egymást kiegészítve és egymás eredményeire építve mozdítják elő a társadalmi befogadást.

A kiemelt projekt a közoktatási rendszer hátránykompenzációs hatásainak növelését elősegítő, a hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódását csökkenteni képes támogató szolgáltatások biztosításával, továbbá kutatás-fejlesztési és tudásmegosztó tevékenységek végzésével támogatja az Európai Unió 2020-as stratégiai célkitűzéseinek elérését, különös tekintettel a lemorzsolódás csökkentésére és a foglalkoztatási adatok növelésére vonatkozó célok elérésének vonatkozásában.

A projektbe közvetlenül bevonásra került közel 140 köznevelési intézmény, amelyek olyan területeken működnek, ahol nagy arányban vannak jelen a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok, illetve ahol a tanulók az országos kompetenciaméréseken alacsony teljesítményt mutatnak.

E kiemelt projekt keretében cégünk végezte az együttműködő intézmények felmérését, és készítette el helyzetelemezésüket, amelyből kutatási tanulmány született. A beavatkozások konkrét elemzések és adatok alapján valósulnak majd meg, ezzel lehetővé teszik a célzott fejlesztéseket.

Adattisztítás támogatása

at_logo2Cégünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére az adattisztítás támogatása szerződés keretében a 2014/2015-ös tanév intézményi tantárgyfelosztási adatszolgáltatásainak egyeztetését, ellenőrzését és jóváhagyását szolgáló fenntartói és intézményi folyamatok támogatását végezte.

E támogatás során, az adatszolgáltatási hibák, hiányosságok és ellentmondások minél nagyobb fokú kiküszöbölése érdekében elvégzendő feladat különösen:

 • a tantárgyfelosztás kritikus, finanszírozás-érzékeny adatelemeinek rendszerezett feltárása és adatszolgáltatási kockázatainak összefoglalása;
 • a tantárgyfelosztási adatok ellenőrzésének hatékony támogatására célzottan szolgáló listák, kimutatások, indikátorok egyeztetése;
 • a céloutputok kifejlesztése – intézményi- tankerületi- központi szinten elérhetően;
 • a céloutputok bevezetésének, és az adattisztítás folyamatának támogatása.