A HumánSwot Tanácsadó Kft. küldetésnyilatkozata

Cégünk, mint gazdálkodó szervezet megfelel az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés c) pontja előírásainak, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdése 1. b) pontja szerinti feltételeknek is, így átlátható szervezetnek minősül.

A HumánSwot Tanácsadó Kft. megfelel továbbá a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet előírásainak.

A HumánSwot Tanácsadó Kft. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. Cégünk nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.

Cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinknek határidőben és rendszeresen eleget teszünk, így az adatbázisból az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján lekérdezhetőek vagyunk.

Vállalkozásunk tíz éve stabilan gazdálkodik, megrendelőink és ügyfeleink száma folyamatosan nő.

Szakértői kompetenciáink

  • Olyan, a közigazgatásban, illetve a szervezet- és működésfejlesztésben egyaránt jártas munkatársainkat ajánljuk fel informatikai fejlesztési, tanácsadói, szervezet-, működés- és folyamatfejlesztési, köznevelési tanácsadói, illetve feladatok teljesítésére, akik önmaguk is jelentős számú hasonló projektben vettek részt és ennek köszönhetően több éves releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Munkatársaink kiválasztásánál és szakértőink alkalmazásánál a magas színvonalú elméleti tudás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a releváns szakmai tapasztalatok és a gyakorlati tudás meglétére.
  • Szakértőnk az érintett munka és feladatok céljaihoz, a konkrét megbízás jellegéhez igazodó, az ágazatra szabott és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszereket és eszközrendszert alkalmazni a teljesítés során és ilyen javaslatokat fog megfogalmazni.

A HumánSwot Kft. szakértői tanácsadó alapelvei

  • Nemzetközi módszertanokra alapozott, ugyanakkor saját tapasztalatainkat és a magyarországi körülményeket is figyelembe vevő saját módszertanunk használata biztosítja a feladatok hozzáértő megközelítését.
  • A függetlenség tényéből adódó tárgyilagos, pártatlan megközelítésünk elősegíti, hogy a feladatok tükrében a lehetőségek és az esetleges kockázatok lehetőleg teljes körűen, a résztvevők esetleges egyéni érdekeitől függetlenül, objektíven legyenek feltárva, és megbízónk számára az optimális megoldást lehessen megtalálni és megvalósítani.